Elmúltál 18 éves?

Az oldal cookie-kat használ, ha belépsz elfogadod ezt.
Adatvédelmi beállítások


Are you at least 18 years old?

This site uses cookies, if you enter, you accept this.
Privacy settingsA weblap bizonyos funkcióinak működéséhez és a célzott hirdetésekhez sütikkel (cookie-kal) gyűjt névtelen látogatottsági információkat. Ha nem engedélyezi őket, számítógépe böngészőjében bármikor beállíthatja a tiltásukat / eltávolításukat. – elfogadom


Jogi nyilatkozat

Webes tartalom megjelenítése


Szellemi tulajdonjogok:

A Törley weboldalak - a továbbiakban: weboldalak - a szerzői jog védelme alatt állnak, az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására a Törley Pezsgőpincészet Korlátolt Felelősségű Társaság - a továbbiakban: Törley Kft. - kizárólagosan jogosult. A Törley Kft. előzetes - azonban se nem kizárólagos, se nem átruházható - írásbeli felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy a weboldalakat eredeti formában, kizárólag saját használat céljára a weboldal látogatója számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa, de nem arra, hogy harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye. Ez a felhasználási engedély kizárólag a weboldalak egy eredeti példányának kezelését, illetve annak archiválását teszi lehetővé.

Felhasználási engedély:

A weboldalakon található "Chapel Hill" márkanév mind szöveges, mind ábrás formában védjegyoltalmat élvez. A védjegyoltalom jogosultja a Törley Kft. A weboldalakon található terméknevek és címkék a Törley Kft. bejegyzett védjegyei. A fentiekben megjelölt védjegyek egyike sem használható fel semmilyen módon és jogcímen a Törley Kft. előzetes írásos engedélye nélkül. A jogellenes felhasználás a szerzői, a polgári illetve a büntető anyagi jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után.

Valamennyi szellemi tulajdonjog, beleértve, de nem kizárólagossággal a webhelyen szereplő valamennyi szöveg, illusztráció, mozgókép, hang, szoftver és egyéb anyag (továbbiakban "feltöltött tartalmak") szerzői vagy védjegyjogai a Törley Kft. tulajdonát képezik, vagy a megfelelő tulajdonos engedélyével került a webhelyre.

A Törley Kft. előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül tilos kereskedelmi célokra használni a webhelyet, illetve annak bármely elemét, tartalmát.

Változtatás joga:

A weboldalakon található információ előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát a Törley Kft. fenntartja. A Törley Kft. nem garantálja azt, illetve nem nyújt biztosítékot arra, bár törekszik rá, hogy a weboldalakon elérhető információ napra kész legyen, továbbá azt, hogy itt nyújtott információk és adatok határozott és teljes leírását képezik a társaság akár teljes, akár részbeni üzletének, szolgáltatásának illetve tevékenységének. A Törley Kft. nem vállal felelősséget a weboldalakon történt elírásokért, sem pedig a weboldalak tartalmának jogosulatlan, Törley Kft-n kívül álló okból történő megváltoztatásáért.

Információk gyűjtése és felhasználása:

A Törley Kft. oldalain a felhasználók által megadott személyes adatokat (azaz nevet, lakcímet vagy e-mail címet) csak a felhasználókkal való levelezéshez gyűjti, dolgozza fel és tárolja, és csakis arra a célra, amelyre a felhasználó megadta azokat.

Ezeket az adatokat továbbá arra használjuk, hogy új termékeinkről, szolgáltatásainkról szóló egyedi ajánlatainkról vagy a felhasználót esetlegesen érintő egyéb információkról tájékoztatást adjunk. Személyes adatainak ilyen célú használata ellen bármikor élhet kifogással.

A felhasználók személyes adatait a Törley Kft. abban az esetben közli harmadik felekkel, ha arra törvény vagy jogszabály kötelezi, vagy ha azt a felhasználó előzetesen engedélyezte.

Ahol a feldolgozási folyamatok végrehajtásához és kezeléséhez a Törley Kft. külső szolgáltatókat vesz igénybe, ott az ilyen szerződéses jogviszonyt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezései szabályozzák.

A felhasználó jogosult betekinteni a róla tárolt személyes adatokba, és jogában áll az ilyen adatokat helyesbíteni, zárolni vagy törölni.

Linkek:

A weboldalainkon találhatóak linkek más cégek weboldalaira. A Törley Kft. nem felelős más weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban.

Biztonság:

A Törley Kft. minden szükséges intézkedést megtesz, hogy az ügyfelek személyes adatait illetéktelenektől megvédje. Az ügyfeleink személyes adatainak védelmét szolgálják a különböző adatbázisokhoz való társaságon belüli eltérő szintű hozzáférési jogosultságok is, amely eredményeként csak az erre kijelölt alkalmazottak jogosultak a személyes adatokhoz való hozzáférésre, mégpedig kizárólag tevékenységük ellátásához szükséges mértékben.

Felelősség korlátozása:

Az ügyfelek a weboldalakat kizárólag saját felelősségükre használhatják. Figyelemmel a weboldal szolgáltatás ingyenes, tájékozódást könnyítő voltára, a Törley Kft. az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a jelen weboldalak használata során az ügyfélnél felmerülő károkért való felelőssége kivételével kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat.

Jogviták:

A jelen felhasználási feltételek alkalmazásából eredő és peren kívül nem rendezhető jogviták eldöntése a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok előtt történik.

Kapcsolódó tartalmak

  • Cookie-k kezelése